Прием

Уважаеми родители,

  На 26.04.2017г-сряда за VIIa и VIIб клас и на 27.04.2017г-четвъртък за VIIв и VIIг клас от 18 часа в учителската стая ще се проведе родителска среща за разясняване на:
  - Наредба № 10 /01.09.2016г на МОН /ДВ, брой 73 от 16.09.2016 г/Раздел III;
  - Държавен прием на ученици в VIII клас по чл.142, ал.3, т1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
  - Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №10 от 01.09.2016г, ДВ, брой 12 от 03.02.2017г.;
  - План -прием за учебната 2017/2018г.Процедура за прием

  Научи защо 22. СОУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СОУ в седем минути“.
    

  Прием на ученици след VII клас  за 2017/2018 г.

                          IV класиране

        На 24.07.2017 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч. в канцеларията на училището се подават следните документи:

               1. Заявление /по образец/ за участие в  IV етап
               2. Свидетелство за основно образоване /оригинал/
               3. Служебна бележка с резултатите от положените изпити /оригинал/

               25.07.2017 г. - класиране и обявяване на резултатите

               26.07.2017 г. - записване         ПРИЕМ   1 КЛАС   -  УЧЕБНА 2017/2018Г


                         1.    Система за прием в първи клас

                     2.    Важно !!!  Актуализирана ( 07.04.2017 г. ) карта  Какво мислят учениците ни за нас?

  Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СОУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СОУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
  Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СОУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
  Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СОУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СОУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СОУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СОУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
  Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СОУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СОУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
  Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СОУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
  :