Прием

Уважаеми родители,

  На 26.04.2017г-сряда за VIIa и VIIб клас и на 27.04.2017г-четвъртък за VIIв и VIIг клас от 18 часа в учителската стая ще се проведе родителска среща за разясняване на:
  - Наредба № 10 /01.09.2016г на МОН /ДВ, брой 73 от 16.09.2016 г/Раздел III;
  - Държавен прием на ученици в VIII клас по чл.142, ал.3, т1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
  - Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №10 от 01.09.2016г, ДВ, брой 12 от 03.02.2017г.;
  - План -прием за учебната 2017/2018г.Процедура за прием


Научи защо 22. СОУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СОУ в седем минути“.
       ПРИЕМ   1 КЛАС   -  УЧЕБНА 2018/2019Г


                      1. Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

                  2. График на  дейностите

                  3. Заявление /изтегли /

                  4. Прилежащ район на училището